Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Love by Loes van jou verzamelt en waarom. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan alsjeblieft weten.

Contactgegevens:
De Schans 90
5804 XV Venray
info@lovebyloes.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Love by Loes verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jouw bericht beantwoorden en weet ik tot wie ik mijn email moet richten.

Bij een boeking van een shoot wordt naast jouw naam en e-mailadres, ook om jouw adresgegevens en telefoonnummer gevraagd. De adresgegevens worden gebruikt zodat ik bij thuis sessies weet waar de shoot plaatsvindt en tevens om de producten behorende bij de diensten te kunnen afleveren. Tevens zijn zijn de naam en adresgegevens van belang voor een volledige en geldige factuur.

Het telefoonnummer dient als optie ter communicatiemiddel voorafgaand aan de fotosessie, mochten we elkaar niet kunnen bereiken per mail. Met deze informatie kan ik makkelijker inschatten welke werkwijze passend is. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Love by Loes heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Love by Loes kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De foto’s die ik in opdracht maak voor jou zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Love by Loes geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. 

Wil je de betreffende gegevens niet delen met Love by Loes? Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren.

Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard?
Love by Loes bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia > 7 jaar > Wettelijke verplichting
Adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
Telefoonnummer > 7 jaar > Wettelijke verplichting
email adres > 7 jaar > Wettelijke verplichting
Foto’s > 2 jaar > Bestelperiode tenzij anders overeen gekomen.

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Love by Loes zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst is iedere ​ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de website van Love by Loes geplaatst. Daarnaast worden de foto’s in ieder geval 2 jaar bewaard op mijn (met een sterk wachtwoord beveiligde) computer. Ik bewaar de foto’s zodat klanten ook gebruik kunt maken van een back-up, mochten zij foto’s onbedoeld verliezen.

Google Analytics
Love by Loes gebruikt webanalyse service Google Analytics om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website van Love by Loes gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gegevens die ik op deze manier verkrijg blijven dus anoniem. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Love by Loes gebruikt cookies niet om bezoekers te identificeren, maar uitsluitend om de website te kunnen verbeteren.

Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Via browser afmelden
Wil je op de website van Love by Loes niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Welke rechten heb ik?
Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op verzoek te laten verwijderen. Verzoeken kan je indienen per mail via info@lovebyloes.com Ook bestaat het recht op dataportabliliteit: je mag jouw eigen gegevens, gedeeld met Love by Loes, opvragen en delen met andere organisaties. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop Love by Loes met jouw persoonsgegevens omgaat.

error: Content is protected !!